Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Valokuvanäyttely Mater-kuolemaa uhmaava äitiys

Kuvaus

Valokuvanäyttelyllä pyritään lisäämään kävijöiden tietoisuutta äitiysterveydestä. Sen sijaan että ihmisille tarjoiltaisiin totuuksia valmiiksi pureskeltuina, näyttelyn kuvat ja tarinat haastavat heidät itse pohtimaan ympäröivää maailmaa ja rooliaan osana maailmanlaajuista yhteiskuntaa.Haluamme visuaalisuudella, kuvien sekä videoiden, välityksellä tuoda esiin terveydenhuollon haasteita kehitysmaissa. Kerromme siitä, kuinka kehitysmaassa asuvan lapsen vaarallisin päivä elämässä on päivä, jona hän syntyy. Jos lapsi on tyttö, on hänellä edessään vielä muitakin vaarallisia ja terveyttä uhkaavia päiviä - päiviä, jolloin hän synnyttää lapsia. Tavoitteena on herättää näyttelyvieras pohtimaan. Tietoisuuden lisääminen kapuajien merkittäviksi kokemista asioista pyrkii kasvattamaan näyttelyn kävijöistä aktiivisia maailmankansalaisia. Kapuajien (jotka ovat itse kiivenneet vuorelle ja antaneet vuoden verran vapaaehtoisesti aikaansa muiden auttamiseksi) vapaaehtoistyö todistaa vahvasti, että isoilIekin ongelmille voi tehdä jotakin. Myös toimimatta jättäminen on valittu toimintatapa, jolla on seurauksensa. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset ymmärtävät omat roolinsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa asioihin niin paikallisesti kuin globaalistikin. Tarkoituksena on koskettaa näyttelyä katsovaa vierailijaa siten, että näyttelystä jää päällimmäiseksi tunteeksi oivaltamisen elämyksiä - elämyksiä oman tiedon ja ymmärryksen lisääntymisestä äitiysterveyden nykytilasta kehitysmaissa ja siitä, että teollisuusmaassa asuvilla on mahdollisuus tehdä itse jotain kehitysmaiden ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi näyttelyllä annetaan toivoa sille, että apu kannattaa, se todella menee perille ja että ongelma on meidän kaikkien yhteinen. Tarkoituksena on sitouttaa näyttelyvieraat globaaliin vastuuseen. Hankkeen tavoitteen toteuttamiseksi otamme vertailukohdaksi Suomen, jossa vielä viime vuosisadan puolivälissä äitiysterveyden tila ei ollut läheskään nyky tasoa. Esimerkiksi 1940-luvulla äitiyskuolleisuus oli ongelma: noin 300 äitiä sataatuhatta elävänä syntynyttä kohden kun nykyään äitien (ja lasten) terveydenhuolto on Suomessa maailman kärkeä.

Myönnöt

  • 2013: 8 950 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Wimma liikuttaa sinuakin ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892149

Tunnus

UHA2012-006303

Sivua muokattu

04.10.2013