FORECAS 2
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.12.2015

FORECAS 2

Kuvaus

Forecas 2 toteutetaan Luonnovarakeskuksen (Luke), Mosambikin Maatalouden tutkimuslaitoksen (IIAM) ja Mosambikin Eduardo Mondlanen yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan (UEM-FAEF) institutionaalisena yhteistyönä vuosina 2016-2018 ja hankkeen koko on 700 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on; 1) lisätä tietoa vähän käytteyjen puulajien arvoketjuista pienyrittäjyydessä ja teollisuudessa, 2) lisätä puulaboratorion käyttöä IIAM:ssa ja UEM-FAEF:ssä ja 3) parantaa IIAM:n ja UEM-FAEF:n tiedonvälitystä ja edistää kansallista ja läänitason verkostoitumista. Sekä metsän ja metsätuotteiden arvoketjujen tutkimuskapasiteetin parantaminen että tehokkampi puulaboratorion käyttö edistävät metsävarojen kestävää käyttöä. Forecas 2 -hankkeen alkuun on suunniteltu neljän kuukauden Inception-vaihe, jonka aikana hanke-suunnitelmaa vielä tarkennetaan. Forecas I aikana, vuosina 2012-2015, hanke tuki metsätalouden kasvu- ja tuotostutkimusta ja tutkimustiedon jakamista. Hanke perusti pysyviä koealoja, lisäsi tutkijoiden tilastoanalyysitaitoja, paransi metsäntutkimuksen tiedonjakamista ja tietohallintajärjestelmiä, sekä perusti puuteknologialaboratorion puiden fysiologisten ja mekaanisten ominaisuuksien ja vuosikasvujen tutkimiseen.

Rahoituspäätös  14.12.2015

700 000 €

Kohdemaa

Mosambik

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Metsäntutkimus 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Luonnonvarakeskus

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25916435

Tunnus

UHA2015-024577

Sivua muokattu

21.12.2015