Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Sananvapaus ihmisoikeutena -julkaisu

Kuvaus

Viestintä ja kehitys-säätiö on 26 viestintäalan yhteisön perustama, Suomen ainoa yksinomaan sananvapaustyötä tekevä säätiö. Haluamme nyt julkaista ""sananvapaus ihmisoikeutena""(työnimi) - kirjasen mm. alan oppilaitosten, lukioiden ja suuren yleisön käyttöön. Julkaisun perusajatus on valaista sananvapautta kehitysnäkökulmasta ja sitä, miksi sananvapaus on elintärkeä osa ihmisoikeuksien toteutumista ja demokraattista yhteiskuntaa. Hankkeen tavoite on selvittää, mitä sananvapaudella tarkoitetaan kansainvälisen oikeuden ja käytännön näkökulmasta; miten sananvapaus liittyy ihmisoikeuteen ja demokratiaan, mitä sananvapauden rajoittaminen ja/tai puuttuminen tarkoittaa ja miten sananvapauteen liittyy vastuu. Julkaisun kohdeyleisö on laaja, ja siksi siitä tulee varsin yleistajuinen. Kansainvälisiä sopimuksia, instituutioita ja sananvapauden juridista sääntelyä valotetaan konkreettisin esimerkein ja tapauksin. Julkaisun vastaava toimittaja on Viestintä ja kehitys-säätiön hallituksen puheenjohtaja ja sen tekoa koordinoi toiminnanjohtaja. Kirjoittajia ovat sananvapauskysymyksiä tuntevat vapaat toimittajat. Hankkeen aikataulu on seuraavanlainen (rahoituksen varmistumisesta lukien) : 1. Kuukausi kirjoittajien hankkiminen, briifaus 2 - 5. kuukaudet: julkaisun ensimmäinen luonnos valmistuu 6. kuukausi editointi 7. kuukausi taitto 8. kuukausi painokuntoon saattaminen, julkaisutilaisuus, levittäminen. Näin ollen julkaisu valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä.Yhteistyökumppaneita ovat mm. Ihmisoikeusliitto, Kios, Julkisen sanan neuvosto, oikeuskanslerit, akateemiset asiantuntijat, joilta materiaaleja osin kerätään ja hankitaan.

Myönnöt

  • 2013: 13 500 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Viestintä ja kehitys -säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892151

Tunnus

UHA2012-006306

Sivua muokattu

04.10.2013