Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.03.2013

Kansainvälisyyskasvatushanke DEEEP4

Kuvaus

Kansallinen osuus Kehys ry:n johtamalle Euroopan laajuiselle hankkeelle, jonka tarkoituksena on vahvistaa eurooppalaista kansalaisyhteiskuntaa sosiaalisen muutoksen käynnistäjänä tavoitteena oikeudenmukaisempi ja kestävämpi kehitys globaalilla tasolla. Hankkeen tarkoituksena on myös tarkentaa kansainvälisyyskasvatuksen käsitettä ja arvioida sen laatua ja vaikuttavuutta sekä vahvistaa sen roolia kehitysdiskursissa.

Rahoituspäätös  28.03.2013

324 572 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
  • Kehitystietoisuuden edistäminen 50%

Rahoituskanava

EU-Yhdistys kehys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89900007

Tunnus

UHA2013-001386

Sivua muokattu

08.08.2013