Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,20.03.2013

Kv.ympäristöyksikön toimintoijen tukeminen

Kuvaus

Määrärahan käyttö keskittyy yksikön toiminnan ja vastuiden kannalta tarpeellisiin toimintoihin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa Suomen laaja-alainen ja vaikuttava osallistuminen eri järjestöissä ja prosesseissa tehtävään työhön. Valtion 2013 talousarvion momentin 243066 mukaan määrärahaa saa käyttää kehitysyhteistyöhallintoon liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen.

Rahoituspäätös  20.03.2013

60 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89889901

Tunnus

UHA2013-001385

Sivua muokattu

05.08.2013