Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,25.04.2013

WIDER-instituutti

Kuvaus

Maailmanlaajuisten kehitysongelmien tutkimus; isäntämaasopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden täyttäminen sekä tuki tutkimustoiminnalle. Instituutin päätehtävä on osallistua maailmanlaajuisten kehitysongelmien tutkimukseen. YK-yliopisto UNU toteuttaa kestävään kehitykseen kohdentuvaa tutkimusta ja opetusta. Sen pääasiallinen päämäärä on tukea kehitysmaissa YK:n tavoitteita tukevan tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä. YK:n yleiskokous perusti UNU:n vuonna 1973. Yliopisto toimii koordinoimalla kansainvälistä tutkimuslaitosten (12, joista Wider yksi) sekä kolmen erillisen tutkimusohjelman verkostoa. Sen päämaja sijaitsee Tokiossa, ja sen rahoitus koostuu YK:n jäsenjärjestöjen vapaaehtoisrahoituksesta. UNU on YK-järjestelmän ”think tank” ja toimii samalla maailmanjärjestön linkkinä muuhun tutkimus- ja akateemiseen maailmaan. Wider- Instituutin tutkimusohjelma uusitaan kahden vuoden välein. Uusi, vuodet 2012-2014 kattava tutkimusohjelma rakentuu ”triple crises” (rahoitus, ruoka ja ilmastonmuutos) –tutkimukselle. Se sisältää 8 kokonaisuutta: 1. Kehitysavun tutkimus ja viestintä 2. Ilmastonmuutoksen vaikutus kehitykseen 3. Maanomistuksen epätasa-arvo ja hajautettu hallinto vähiten kehittyneissä maissa (LDC). 4. Kilpailukyvyn lisääminen; Teollisen kehityksen kiihdyttäminen Afrikassa 5. Köyhyyden ja haavoittuvuuden uudet mittaustavat 6. Kehitystaloustieteen uudet suuntaukset 7. Ruoanhintapolitiikan poliittinen ekonomia 8. Taloudellisen kriisin alueellinen vaikutus Latinalaisessa Amerikassa. Widerin kaksivuotinen budjetti (2012-2013) on noin 14,4 miljoonaa euroa (noin 7,2 milj. euroa/vuosi). Instituutin Endowment Fund on tuonut tähän tuottoja viime vuosina keskimäärin n. . 1,8 meuroa/vuosi). Suomi tukee instituuttia vuositasolla noin € 700 000/v. Loppu rahoitus koostuu projektirahoituksesta. Sitä antavat lähinnä Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia ja Suomi. Suomen yhteistyötä Widerin kanssa hallinnoidaan ulkoministeriön kehityspoliittisella osastolla. Suomi tukee yleisrahoituksen lisäksi Widerin yhteistyöohjelmaa AERC:n kanssa 1,3 miljoonalla eurolla vuosina 2010-2013. Suomi on päätöksen € 450 000 rahoituksesta Widerin GAPP (Growth and Poverty Project – Reconciling Africa’s Growth, Powerty and Inequality Trends) -tutkimussuunnitelmalle. Tutkimus suoritettaisiin vuosina 2012-2013.

Rahoituspäätös  25.04.2013

2 500 000 €

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Rahoituskanava

YK:n yliopisto/WIDER

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89811701

Tunnus

UHA2011-005144

Sivua muokattu

06.09.2013