Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.04.2013

YK/AIDS-ohjelma

Kuvaus

HIV:n ja AIDS:n ehkäisy, sairauteen liittyvien seurausten lieventäminen ja tartunnan saaneiden tukeminen. Ohjelma luo yleiset toimintalinjat HIV:n ja AIDS:n ehkäisylle, koordinoi tukijajärjestöjensä toimintaa alalla ja antaa niille teknistä apua.Suomi on tukenut UNAIDS:ia ohjelman perustamisesta lähtien ja kuuluu sen suurimpiin rahoittajamaihin yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa, joten Suomen vaikuttamismahdollisuudet UNAIDS:ssa ovat erinomaiset. UNAIDS toimii vahvasti ihmisoikeuksien, erityisesti HIV-positiivisten (ml. huumeiden käyttäjät, seksityöläiset), oikeuksien puolestapuhujana. Ihmisoikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen HIV/AIDS-vasteessa on määritelty yhdeksi UNAIDS:n toiminnan prioriteetiksi järjestön toimintastrategiassa. Monenvälisen linjauksen mukaan HIV/AIDS-rahoitus tulee kanavoida ensisijaisesti YK-järjestelmän ja erityisesti UNAIDS:n kautta.

Rahoituspäätös  10.04.2013

8 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Sukupuolitaudit ml. HIV/AIDS 100%

Rahoituskanava

YK:n HIV/AIDS-ohjelma

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

81400101

Tunnus

UHA2011-005142

Sivua muokattu

06.09.2013