Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.04.2013

UN Women/Yleisavustus

Kuvaus

Kohdentamaton vapaaehtoinen rahoitus (yleisavustus) YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenille (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). Heinäkuussa 2010 perustettu UN Women aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. Uusi tasa-arvojärjestö yhdistää YK:n olemassa olevat rakenteet ja mandaatit (UNIFEM, DAW, INSTRAW ja OSAGI) yhtenäiseksi toimijaksi, joka edistää tasa-arvoa ja naisten aseman parantamista normatiivisen ja maatason operatiivisen toiminnan kautta. UN Women on myös vastuussa YK-järjestelmänlaajuisen tasa-arvotyön koordinoinnista.

Rahoituspäätös  12.04.2013

3 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%

Rahoituskanava

YK:n naisten kehitysrahasto

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89887701

Tunnus

UHA2013-001372

Sivua muokattu

10.09.2013