Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,23.08.2012

Kemiallisten aseiden tunnistamiskoulutus kehitysmaiden kemisteille

Kuvaus

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin (VERIFIN) koulutustoiminnalla kehitysmaiden kemisteille pyritään edistämään kemiallisten taisteluaineiden tunnistamiseen liittyvää tieto-taitoa, kohentamaan kehitysmaiden laboratorioiden tasoa ja turvallisuutta, parantamaan kemistien edellytyksiä toimia alan asiantuntijoina ja heidän tietoisuuttaan mm. ympäristöasioista, hyvästä hallinnosta ja korruption vastaisesta työstä sekä parantamaan kehitysmaiden kykyä täyttää kemiallisten aseiden kieltosopimukseen liittyvät velvoitteensa. V. 1997 voimaan tullut kemiallisen aseen kieltosopimus CWC edellyttää sopimusvaltioilta paitsi kansallista implementointia myös myös muiden osapuolten avustamista siinä sekä verifikaatiotoiminnan kehittämisessä. Erityisen suuri tarve lisäkoulutukseen on kemisteillä kehitysmaissa, joissa laboratorio-, turvallisuus-, farmasia-, ympäristö- ja asevalvontakoulutus (ml. kauppa- ja vientivalvonta) on heikkoa ja kemian teollisuus kasvamassa. VERIFIN on järjestänyt kehitysmaiden kemisteille suunnattua, laadukkuudestaan kansainvälisesti tunnustettua koulutusta vuodesta 1990. Koulutuksella pyritään parantamaan kemiallisten taisteluaineiden tunnistamiseen tarvittavaa tieto-taitoa analyyttisen kemian alalla, edesauttamaan CWC:n kansallista täytäntöönpanoa sekä kohentamaan laboratorioiden tasoa, turvallisuutta ja kemistien osaamista, jotta nämä voisivat toimia omissa maissaan alan neuvonantajina, opettajina ja asiantuntijoina.

Lisätietoa

http://www.helsinki.fi/verifin/VERIFIN/suomi/index.html(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  23.08.2012

1 350 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Rahoituskanava

Helsingin yliopisto

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89803401

Tunnus

UHA2011-005179

Sivua muokattu

14.06.2013