Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,03.04.2012

Osallistuminen Global Forum for Migration and Development -prossessiin (GFMD)

Kuvaus

GFMD on YK:n jäsenmaille ja tarkkailijoille avoin vapaaehtoisuuteen perustuva, hallitustenvälinen ja epävirallinen prosessi, jossa valtiot voivat jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan muuttoliikkestä ja kehityksestä. Prosessin takoituksena on kerätä yhteen muuttoliikkeeseen ja kehitykseen liittyvä paras asiantuntemus eri maista. Maiden välisen dialogin tarkoituksena on vahvistaa globaalia dialogia, yhteistyötä ja kumppanuuksia sekä käytännön toimintaa ja tuloksia aihepiirin kysymyksissä. GFMD prosessin on valtiojohtoinen, missä isäntämaat vaihtuvat vuosittain. Isäntämaa vastaa prosessin budjetista. Prosessissa toimii konsultatiivisia elimiä, kuten ystäväryhmä, johtoryhmä, kokouksia sekä konferenssi. Suomi on identifioitunut GFMD-prosessissa politiikkajohdonmukaisuuden ja tutkimuksen aihepiirin edistäjänä sekä korostanut erityisesti ihmisoikeusperustaista lähtökohtaa.

Rahoituspäätös  03.04.2012

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 40%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 30%
  • Pakolaisapu (avunantajamaissa) 30%

Rahoituskanava

Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

25700302

Tunnus

UHA2012-001070

Sivua muokattu

10.08.2012