Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.12.2017

Vihreä ilmastorahasto

Kuvaus

Kööpenhaminan sitoumuksessa sovitun uuden ilmastorahaston (Green Climate Fund) perustaminen vahvistettiin Cancúnissa 2010. Rahasto on sopimuksen rahoitusmekanismin yksi operatiivinen yksikkö Maailmanlaajuisen ympäristörahaston (GEF) tavoin. Rahaston päätavoitteena on kehitysmaiden vähähiilisen ja ilmastokestävän kehityksen tukeminen. Rahasto tukee sekä kehitysmaiden hillintä- että sopeutumistoimia, lisäksi rahasto tukee toimintavalmiuksien vahvistamista ja teknologian siirtoa. Toimesta riippuen tuki on joko täysimääräistä tai muulle rahoitukselle lisäistä. Rahaston tavoitteena on antamansa rahoituksen vaikutusten maksimointi ja tuen tasapainoinen jakautuminen hillintään ja sopeutumiseen huomioiden samalla ympäristölliset, sosiaaliset, taloudelliset ja kehitykselliset rinnakkaisvaikutukset sekä sukupuolisensitiivisyyden. Rahaston johtokunta hallinnoi ja johtaa rahastoa, vastaa rahoituspäätöksistä ja vastaanottaa ohjeistusta ilmastosopimuksen osapuolikokoukselta. Rahaston väliaikainen varainhoitaja on Maailmanpankki. Johtokunta käynnisti loppukeväästä 2014 rahoituksen mobilisointiprosessin (Initial Resource Mobilization), joka oli avoin kaikille kiinnostuneille rahoittajille. Prosessin tavoitteena oli turvata rahaston rahoitus vuosille 2015-18. Maksukautta on tämän jälkeen jatkettu vuoteen 2020. Yhteensä rahoituslupauksia annettiin IRM-prosessin aikana 9,3 mrd. USD arvosta, tämän jälkeen ilmastosopimuksen osapuolikokouksessa Limassa tehtiin vielä lisää lupauksia nostaen tukisumman yli 10 miljardiin dollariin. Suomi totesi tavoitteekseen 80 miljoonaa euroa vuosina 2015-18. Vuonna 2015 tästä maksettiin 34,7 miljoonaa euroa. Nyt tehdään rahoituspäätös jäljellä olevasta 45,3 miljoonasta eurosta.

Lisätietoa

http://www.greenclimate.fund/home(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  01.12.2017

45 300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Vihreä ilmastorahasto

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89891974

Tunnus

UHA2017-005177

Sivua muokattu

13.12.2017