Transparency International Secretariat (TI-S)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.12.2014

Transparency International Secretariat (TI-S)

Kuvaus

Transparency International on johtava globaali korruptionvastainen kansalaisjärjestö, joka on onnistunut nostamaan ja pitämään korruption kansainvälisten keskustelujen asialistalla samalla kehittäen keinoja siihen puuttumiseksi. Transparencyn kansainvälinen liike koostuu tällä hetkellä yli 110 kansallisesta paikallisosastosta, muotoutuvista jaostoista ja kansallisista kontakteista ja yksittäisistä jäsenistä. Paikallisosastot määrittelevät itse omat prioriteettinsa ja strategiansa paikallisten toimintaympäristöjen ja tarpeidensa mukaan, samalla toteuttaen yleisen tason Transparencyn visiota, missiota ja vuoden 2015 strategiaa. TI sihteeristön 5-vuotinen toimeenpano-suunnitelma täydentää koko liikkeenlaajuista vuoden 2015 strategiaa ja toimii näin yleisenä ohjeena sihteeristölle. Suunnitelma erittelee seitsemän avainaseman tukitoimintoa, joita sihteeristö toteuttaa tukeakseen liikkeen työtä laajemmin. Tähän työhön kuuluvat hallintotoimi, kansainvälinen tutkimus (sisältäen Korruptiokäsitys indeksin, Corruption Perceptions Index), globaali viestintä ja globaali aktiivinen palveluntarjonta sekä vaikutustyö, esimerkkeinä YK:n post-2015 tavoiteohjelma ja YK:n korruptionvastainen yleissopimus. Suunnitelma sisältää kuusi avainohjelmaa joiden kautta TI haluaa nostaa ajamiensa asioiden huomioarvoa, erityisesti tekemällä yhteistyötä paikallisjaostojen kanssa. TI:n avainohjelmat keskittyvät ihmisten kiinostuksen herättämiseen, julkis- ja yksityissektorin riippumattomuuteen, ja edelleen liikkeen kokonaisvaltaiseen vahvistamiseen. Suomen myöntämä yleistuki auttaa TI:tä toimeenpanemaan yllämainittuja toimintojaan. Tämän lisäksi Suomen rahoitus mahdollistaa TI:lle innovoinnin ja oman työnsä ja prosessiensa tehostamisen ja parantamisen. Edelleen tuki tarjoaa mahdollisuuden TI: nopeaan reagointiin ja päämäärien sopeuttamiseen tilanteen niin vaatiessa, sekä vahvistaa kansainvälistä tiedotusta ja vaikuttamistyötä, jota tehdään koko järjestön puolesta. Tukirahalla tehdään maailmanlaajuista tutkimustyötä, jaetaan tietoa niin järjestön sisällä kuin ulkopuolella ja kehitetään ja kokeillaan uusia välineitä korruption vastaiseen taisteluun. Yleistuen lisäksi TI on hakenut projektitukea Suomelta parantaakseen mahdollisuuksiaan saavuttaa päätavoitteensa post-2015 tavoitteohjelmassa, nimittäin hyvän hallinnon kirjaaminen tavoiteohjelmaan.

Rahoituspäätös  12.12.2014

400 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Antikorruptiojärjestöt ja -instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Transparency International

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892444

Tunnus

UHA2014-051905

Sivua muokattu

18.12.2014