Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.12.2017

Eteläisen ja Itä-Afrikan energia- ja ympäristökumppanuusrahasto

Kuvaus

Luotavan rahaston tavoite on edistää uusiutuvan energian käyttöä eteläisen ja Itä-Afrikan maissa. Edistämällä nykyaikaisten, luotettavien ja edullisten uusiutuvan energian ratkaisuiden käyttöä alueella on mahdollista parantaa sähkönsaantia, vähentää köyhyyttä ja lieventää ilmastonmuutosta. Kumppanuus edistää kestävää kehitystä tukemalla taloudellista kehitystä, sosiaalista hyvinvointia ja ympäristön kestävää hoitoa. Rahaston ensisijainen kohderyhmän muodostavat yksityisen sektorin toimijat. Mukana ovat kaikki uusiutuvan energian muodot (aurinkosähkö ja -lämpö, pienet vesivoimalat, tuulivoima, maalämpö, biopolttoaineet ja - energia) sekä energiatehokkuus. Rahasto on vuonna 2010 käynnistyneen alueellisen EEP-hankkeen uusi vaihe.

Rahoituspäätös  01.12.2017

15 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Energiantuotanto uusiutuvilla lähteillä - useammat teknologiat 100%

Rahoituskanava

Pohjoismainen kehitysrahasto

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28924139

Tunnus

UHA2017-000777

Sivua muokattu

18.12.2017