Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,23.08.2012

Vihreä ilmastorahasto

Kuvaus

Kööpenhaminan sitoumuksessa sovitun uuden ilmastorahaston (Green Climate Fund) perustaminen vahvistettiin Cancúnissa 2010. Rahastosta tulee sopimuksen rahoitusmekanismin yksi operatiivinen yksikkö Maailmanlaajuisen ympäristörahaston (GEF) tavoin. Rahaston johtokunta hallinnoi ja johtaa rahastoa, vastaa rahoituspäätöksistä ja vastaanottaa ohjeistusta osapuolikokoukselta. Maailmanpankki on rahaston väliaikainen varainhoitaja. GEF ja Ilmastosopimuksen (UNFCCC) sihteeristö ovat koonneet yhdessä rahastolle väliaikaisen sihteeristön. Tähän mennessä GCF on saanut Hollannilta 250 000 euroa ja Australia on tehnyt sopimuksen 500 000 Australian dollarin edestä. Tämän lisäksi sihteeristön mukaan Korea, Saksa, Tanska, Ruotsi, Norja, Sveitsi ja Iso-Britannia ovat ilmoittaneet tukevansa rahastoa. Rahaa tarvitaan sekä rahaston hallinnon (start-up) että varsinaisen rahoitustoiminnan käynnistämiseksi. Durbanin päätöstekstissä ei sanota mitään rahoituslähteistä. Rahaston väliaikainen sihteeristö on lähestynyt osapuolia alustavan budjetin ja tukipyynnön muodossa, tämän hetkisten arvioiden mukaan rahaston pystyttäminen vaatii seuraavan puolentoista vuoden aikana noin 6,7 miljoonaa USD. Rahaston päätavoitteena on kehitysmaiden vähähiilisen ja ilmastokestävän kehityksen tukeminen. Rahasto tukee sekä kehitysmaiden hillintä- että sopeutumistoimia, lisäksi rahasto tukee maiden toimintavalmiuksien vahvistamista ja teknologian siirtoa. Toimesta riippuen tuki on joko täysimääräistä tai muulle rahoitukselle lisäistä. Suomen antama tuki on yleistukea rahaston toiminnan käynnistämiseksi.

Lisätietoa

http://gcfund.net/secretariat/interim-secretariat.html(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  23.08.2012

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89891974

Tunnus

UHA2012-001052

Sivua muokattu

13.09.2013