Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,23.05.2012

INGO/Metsäntutkimuslaitosten kansainvälinen liitto (IUFRO)

Kuvaus

Tehostaa kehitysmaiden metsäntutkimusta koostamalla ja analysoimalla metsien, yhteiskunnan ja ympäristön suhteeseen pureutuva tutkimustietoa ja levittää tietoa tästä vuorovaikutuksesta ja tukea YK:n Metsäfoorumin (UNFF), UNFCCC:n, UNCCD:n ja CBD:n toimintaa tieteellisen tiedon välittämisen kautta osana Collaborative Partnership on Forests- kumppanuuden toimintaa. YK:n Metsäfoorum tuki IUFROn aloitetta tieteellisen tiedon käyttämisen tehostamiseksi kv. metsäpolitiikan toimeenpanossa. Aloitteen puitteissa IUFRO,CIFOR, UNFF, ICRAF, FAO ja CBD sihteeristö tuottavat tieteellistä synteesiä kansainvälisten ympäristö- ja metsäprosessien yhteiseen käyttöön. Yhteistyö IPCC:n kanssa on käytäntönä. Toiminta rakentuu kolmen peruspilarin varaan: tieteellinen asiantuntijapaneeli, world forests, environment and society-tutkimusohjelma, ja IUFRO:n Special programme for developing countries. Tiedepaneelityö alkoi metsät ja ilmaston muutos-teemalla 2009, jatkui kansainvälinen metsähallinta-teeman analyysillä 2010, ja pureutuu 2011 ja 2012 biodiversiteetti-, metsänhoito- ja ilmaston muutos/REDD+ teemojen synergia-analyysiin.

Rahoituspäätös  23.05.2012

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Metsäntutkimus 100%

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

81805001

Tunnus

UHA2011-005590

Sivua muokattu

24.05.2013