Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.06.2017

TAN/Tax Modernisation Programme

Kuvaus

Hyvällä veropolitiikalla ja verojen kannolla voidaan vaikuttaa tasa-arvoisen yhteiskunnan kehittymiseen. Tansaniassa vahva talouskasvu on mahdollistanut verojen keruun kasvamisen. Tansania on viimeisten mittausten mukaan kyennyt vähentämään köyhyyttä ja jakamaan tulojaan tasaisemmin kansalaistensa kesken. Tax Modernisation Programme -ohjelma tukee TRA:n (Tanzania Revenue Authority) viidettä 5-vuotissuunnitelmaa jonka tavoitteena on verosäännösten noudattamisen tukeminen; kauppahelpotusten tehostaminen; verosäännösten noudattamista koskevan johtamisen parantaminen; riskinhallinnan ja hyvän hallinnon kehittäminen; tiedon laadun parantaminen; operationaalisen tehokkuuden lisääminen sekä institutionaalisen kapasiteetin vahvistaminen. Suomen tuki kohdistuu hankkeen yleistukeen (4 milj €) strategisissa operaatioissa. Hanke kestää vuodesta 2017 vuoteen 2021.

Rahoituspäätös  26.06.2017

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Valtiontalouden, erityisesti verotuskyvyn vahvistaminen (DRM) 100%

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235863

Tunnus

UHA2017-001604

Sivua muokattu

10.07.2017