Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.09.2012

UNESCO/CapEFA, IIEP, IPDC, UIS, GMR

Kuvaus

Yleisavustus: Unescon keskipitkän aikavälin strategian (2008-2013) tärkeimmät tavoitteet ovat laadukkaan koulutuksen ja elinikäisen oppimisen turvaaminen kaikille sekä kulttuurien moninaisuuden, kulttuurien välisen vuoropuhelun ja rauhankulttuurin edistäminen. Koulutus on keskeinen MDG-tavoite, joka luo lisäksi puitteet mm. kulttuurien väliselle ymmärrykselle ja vuoropuhelulle. Unesco tarjoaa jäsenmaille poliittista ja teknistä neuvonantoa, levittää hyviä käytäntöjä ja pyrkii luomaan kumppanuuksia julkisten, yksityisten ja ei-valtiollisten toimijoiden kesken. Alueellisena painopisteenä on Afrikka, temaattisena tyttöjen ja naisten koulutuksen edistäminen. Koulutus kaikille -prosessi (Education for All - EFA) on Unescon ohjelman ehdoton pääprioriteetti. Unescolla on maailmanlaajuinen vetovastuu YK:n vuosituhatjulistuksen (2000) koulutusta koskevista tavoitteista pyrkien lisäämään poliittista keskustelua koulutuksen merkityksestä köyhyyden vähentämiselle ja kestävälle kehitykselle. Unescon media- ja viestintäohjelma IPDC on Suomen ulkopolitiikan näkökulmasta tärkeä ohjelma, joka liittyy ihmisoikeuksiin, sanan- ja medianvapauteen ja demokratian periaatteiden edistämiseen. Unescon sihteeristössä toimiva itsenäinen EFA Global Monitoring Report -tiimi tekee ratkaisevan tärkeää työtä EFA-tavoitteiden seurannassa ja on tärkein maailmanlaajuinen koulutusalan tilastojulkaisu. GMR:n analyyttinen työ tukeutuu Unescon tilastoinstituutti UIS:n tilastoihin, joten GMR:n tuki niveltyy UIS:n tukeen ja täydentää sitä.

Rahoituspäätös  28.09.2012

2 427 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89891853

Tunnus

UHA2011-007788

Sivua muokattu

05.08.2013