Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,18.06.2012

Toimialakohtainen kehittämistyö

Kuvaus

Rahoituksella tuetaan toimialapoliittista kehitystyötä, kehitysyhteistyötä koskevien sektori- ja teemalinjausten valmistelua, uusien instrumenttien ja menetelmien kehittämistä, asiantuntija- ja neuvontapalveluja, asiantuntijamatkoja ja seminaarien järjestämistä, PYM-toiminnan tarkastusta ja koulutusta sekä kehitysyhteistyön laadun kehittämistä.

Rahoituspäätös  18.06.2012

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

  • Muut toteuttajat
  • Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89805803

Tunnus

UHA2011-005125

Sivua muokattu

16.09.2013