Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,03.04.2012

Pienrahoitus / Kansainvälinen pienrahoituksen kehitysryhmä (CGAP)

Kuvaus

Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) edistää köyhille suunnattujen rahoituspalvelujen kehittämistä ja rahoittajien välistä koordinointia ja menetelmäharmonisaatioita. Ohjelma on onnistunut ja merkittävä pienrahoituksen alan menetelmäkehittämis- ja donorien välinen foorumi. CGAPin yleistavoitteena on edistää kestävää, inklusiivista pienrahoitustoimintaa köyhimpien väestönryhmien hyväksi ja lisätä pienrahoitustuen vaikuttavuutta sekä edistää rahoittajien välistä koordinointia ja menetelmäkehitystyötä. CGAP on kiinnittänyt huomiota nykyisen strategian (2008-2013) saavutusten vahvistamiseen ja vaikuttavuuden edistämiseen sekä pienrahoitustoiminnan tasa-arvovaikutusten ja tehokkuuden edistämiseen. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian soveltaminen pienrahoituksessa on saanut erityishuomiota.

Lisätietoa

www.cgap.org

Rahoituspäätös  03.04.2012

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Epävirallisen ja puolivirallisen sektorin rahoituksen välittäjät 100%

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89805811

Tunnus

UHA2011-005126

Sivua muokattu

10.08.2012