Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,27.03.2012

IISD:n Earth Negotiations Bulletin-julkaisun tukeminen

Kuvaus

International Institute of Sustainable Development (IISD) raportoi kansainvälisistä kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan neuvotteluista ja prosesseista globaalisti ENB -internetjulkaisunsa (Earth Negotiations Bulletin) avulla. IISD tuottaa objektiivista tietoa ja uusia käsitteitä, analysoi poliittisia menettelyjä, tunnistaa ja levittää tietoa parhaista menettelytavoista sekä rakentaa kumppanuuksia vahvistaakseen viestin leviämistä. IISD julkaisee (julkaissut vuodesta 1992 lähtien) tässä tarkoituksessa Earth Negotiations Bulletin (ENB) -internetjulkaisua, joka useimmiten kattaa käynnissä olevat neuvottelut päivittäin julkaistavilla ajankohtaiskatsauksilla. Niille, jotka eivät osallistu neuvotteluihin, ENB on päätiedonlähde neuvottelujen kulusta. ENB -tiedotteet ovat monille kehitysmaille tärkeitä tiedon saannin kannalta, sillä maat eivät usein pysty osallistumaan neuvotteluihin kuin hyvin rajatulla delegaatiolla. Suomi on rahoittanut ENB -tiedotetta vuodesta 2008 lähtien 50 000 euron vuositasolla. ENB -tiedote koetaan tärkeäksi tiedonlähteeksi kehitysmaille, joten tuen määrää nostettiin vuonna 2010 hieman, 65 616 euroon, ja edelleen vuonna 2011 70 000 euroon. ENB:tä tukevat mm. Tanska, Saksa, Euroopan Komissio ja UNEP.

Lisätietoa

http://www.iisd.ca/enbvol/enb-background.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  27.03.2012

70 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Intl Instit for Sustainable Development

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89850101

Tunnus

UHA2011-006466

Sivua muokattu

12.09.2013