Global Partnership for Education, GPE
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.12.2014

Global Partnership for Education, GPE

Kuvaus

Suomi päätti heinäkuussa 2013 liittyä Global Partnership for Education –kumppanuuteen. Ensimmäinen rahoituspäätös GPE -rahastolle on suuruudeltaan 4 miljoonaa euroa (2013-2014). Jatkorahoitusesitys 4 milj. eurosta tehdään vuonna 2014. KEO-50 vastaa GPE.heb liittyvistä hallinnollisista asiosta ja KEO-20 puolestaan opetukseen liittyvän substanssin osalta . Suomi kuuluu GPE:n Pohjoismaiden ja Irlannin äänestysryhmään. GPE:n rahasto kohdentaa rahoituksensa maihin, joissa kehitysavun määrä on vähäisin ja kehitystavoitteet kauimpana, joten se palvelee hyvin globaaleja MDG- ja EFA-tavoitteita. GPE ohjaa rahoituksen mahdollisuuksien mukaan yhteisrahoitusjärjestelyjen kautta ja tukeutuen paikalliseen avunantajakoordinaatioon, joten se on Pariisin ja Accran tuloksellisuussitoumusten mukainen. GPE täydentää ja vahvistaa Suomen vahvasti kahdenväliseen yhteistyöhön painottuvaa opetussektorin toimialapolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä monenkeskisen rahoituksen ja vaikuttamistyön osalta, erityisesti hauraissa valtioissa ja kauimpana MDG- ja EFA-tavoitteista olevissa maissa.

Lisätietoa

www.globalpartnership.org

Rahoituspäätös  18.12.2014

4 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892110

Tunnus

UHA2014-053293

Sivua muokattu

01.12.2015