Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.10.2013

Vietnamin kalanjalostusohjelmien kapasiteetin vahvistaminen (RIA1-RKTL)

Kuvaus

Vietnamin kalanjalostusohjelmien kapasiteetin vahvistamishanke pyrkii kalatalouden ilmastokestävyyden parantamiseen Vietnamissa ja hankkeen ympäristövaikutusten minimoimiseen kalanjalostuksen keinoin. Vietnamin pinta-alasta 80% on vuoristoista seutua. Vesi on liian kylmää lämpimien alueiden kalan, kuten karpin, kasvatukseen ja siksi hanke pyrkii onnistuneesti viljelemään myös kylmien vesien kaloja. Kalankasvatuksella on pitkät perinteet Vietnamissa. Osana hanketta on kalaterveyspaketti, jolla pyritään turvaamaan kylmän veden kalalajien kasvatus niin etteivät kalataudit pilaa sitä. Hanke tukee kestävää luonnonvarojen käyttöä ja hallintaa sekä ilmastokestävyyden parantamista, jotka ovat Suomen kehityspoliittisissa linjauksissa sekä Vietnamin maastrategiassa 2013-2016. Hankkeella on suuri paikallisia ihmisiä työllistävä vaikutus, joka kohdistuu osaltaan myös naisiin, sillä kalojen prosessointiketjusta vastaavat pitkälti naiset. Projekti vaikuttaa köyhyyden vähentämisessä jakamalla työtä ja hyvinvointia vuoristoalueilla, missä monet etniset ryhmät elävät ja missä ei ole paljon toimeentulomahdollisuuksia. Hanke on Suomen riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Vietnamin vastaavan laitoksen RIA1:n (Research Institute for Aquaculture nr. 1) välinen IKI-hanke, jota toteutetaan köyhällä alueella pohjois- ja keski-Vietnamissa.

Rahoituspäätös  24.10.2013

603 693 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Kaupan kehittäminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kalatalouden kehittäminen 50%
  • Luonnon monimuotoisuus 30%
  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 20%

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

  • Suomen julkinen sektori
  • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

79812721

Tunnus

UHA2013-003972

Sivua muokattu

02.10.2015