Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.08.2012

Länsi-Balkan/Alueellisen yhteistyöneuvoston RCC:n tuki

Kuvaus

Alueellinen yhteistyöneuvosto RCC (Regional Cooperation Council) tukee Kaakois-Euroopan maiden poliittista ja taloudellista kehitystä, keskinäistä yhteistyötä ja euro-atlanttisia integraatiopyrkimyksiä. Suomi on osallistunut RCC:n toimintaan ja tukenut sitä sen perustamisesta 2008 alkaen. RCC:n prioriteettialueet ovat taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys, infrastruktuuri, oikeus- ja sisäasiainhallinto, turvallisuusyhteistyö, inhimillisen pääoman rakentaminen ja parlamentaarinen yhteistyö. Sarajevossa sijaitsevan sihteeristön tehtävänä on tukea RCC:n päätöksentekoa sekä koordinoida ja fasilitoida alueellisten toimijoiden yhteistyöhankkeita. Suomi on tukenut RCC:n sihteeristöä vuosittain 50 000 eurolla. Samalla Suomi saa oikeuden osallistua RCC:n päätöksentekoon. Sihteeristön kautta tuki kohdistuu myös RCC:n alueellisten yhteistyöhankkeiden hallinnointiin. Tukea on tarkoitus jatkaa samansuuruisena vuosittain. Tuki sisältyy Länsi-Balkanin kehityspoliittiseen puiteohjelmaan.

Rahoituspäätös  15.08.2012

50 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

eur-40

Rahoituskohteen numero

88900201

Tunnus

UHA2011-006447

Sivua muokattu

29.04.2013