Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.04.2012

Kv.ympäristöyksikön toimintojen tukeminen

Kuvaus

Määrärahan käyttö keskittyy yksikön toiminnan ja vastuiden kannalta tarpeellisiin toimintoihin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa Suomen laaja-alainen ja vaikuttava osallistuminen eri järjestöissä ja prosesseissa tehtävään työhön. Valtion 2010 talousarvion momentin 243066 mukaan määrärahaa saa käyttää kehitysyhteistyöhallin-non menojen maksamiseen, kun ne aiheutuvat henkilökunnan koulutuksesta, kohdemaihin, kohdemaissa ja niitä käsitteleviin kansainvälisiin hallitustenvälisiin järjestöihin ja rahoituslaitoksiin sekä EU:hun tehtävistä kehitysyhteistyöhallinnon virkamatkoista, toimistoautomatiikan hankinnasta sekä kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamisesta.

Rahoituspäätös  26.04.2012

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Aavikoitumisen torjunta

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89889901

Tunnus

UHA2011-007786

Sivua muokattu

05.08.2013