Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,19.03.2013

OECD/DAC; yleistuki ohjelmabudjettiin

Kuvaus

Kyseessä on 700,000 € yleistuki OECD:n kehitysapukomitea DAC:in ohjelmabudjettiin työohjelman toteuttamiseksi meneillään olevalla kaksivuotiskaudella 2013-14. OECD/DAC:ille annettavan vapaaehtoisrahoituksella tuetaan jäsenmaiden kesken käsitellyn ja hyväksytyn työohjelman toteuttamista korvamerkitsemättömällä yleistuella. Tämän lisäksi annamme korvamerkittyä vapaaehtoisrahoitusta 100 000 euroa kehitysmaiden tilastoinnin kehittämisen tukemiseksi Paris21 konsortiolle. Tuen sitomattomuudella vähennetään hallintokuluja ja lisätään toiminnan tehokkuutta. OECD:n kehitysapukomitealla (DAC) on keskeinen rooli kv. kehityspolitiikassa virallisena kv. avunantajien foorumina. Suomi on ollut DAC:in jäsen vuodesta 1975 ja osallistuu aktiivisesti komitean ja sen työryhmien ja verkostojen toimintaan. Suomelle on hyötyä OECD:n tutkimus- ja analyysityöstä ja DAC tarjoaa Suomelle hyvän mahdollisuuden vaikuttaa kv. kehityspolitiikkaan. Komiteatyön lisäksi Suomi panostaa työryhmätyöskentelyyn. Ydintoimintojen lisäksi Suomi tukee DAC:in roolia kehityksen kannalta johdonmukaisten politiikkojen (PCD) edistämisessä ja yhteistyössä eri komiteoiden kanssa.

Rahoituspäätös  19.03.2013

800 000 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Tal yhteist ja kehityksen järjestö

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89860301

Tunnus

UHA2011-007782

Sivua muokattu

16.09.2013