YK Teknisen tuen vapaaehtoisrahasto VFTC
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.11.2014

YK Teknisen tuen vapaaehtoisrahasto VFTC

Kuvaus

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) hallinnoimasta, vuonna 1987 perustetusta YK:n teknisen avun vapaaehtoisesta rahastosta rahoitetaan suuri osa OHCHR:n maita suoraan avustavasta työstä ja tuetaan myös alueellista ihmisoikeuskehitystä. Toiminnan tavoitteena on kehittää ja vahvistaa kansallisia ja alueellisia instituutioita ja infrastruktuureja, joiden myötävaikutuksella pitkällä aikavälillä varmistetaan kansainvälisten ihmisoikeusstandardien parempi toimeenpano. Projektit käsittävät mm. kansallisen lainsäädännön kehittämistä kansainvälisten ihmisoikeusnormien täytäntöön panemiseksi, kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden perustamista, ihmisoikeuskoulutusta sekä kansallisten ihmisoikeussuunnitelmien ja -ohjelmien tekemistä. Rahasto keskittää tehokkuussyistä tukensa valikoiduille OHCHR:n toimistoille, ihmisoikeusasiantuntijoihin YK:n maatiimeissä ja YK:n rauhanturvaoperaatioiden ihmisoikeuskomponentin vahvistamiseen. Rahaston toimintaa tukee neuvontaelin.

Lisätietoa

http://www.ohchr.org/EN/Countries/VFTC/Pages/VoluntaryFund.aspx

Rahoituspäätös  07.11.2014

800 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n vapaaehtoinen ihmisoikeuksia koskeva yhteistyörahasto

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89890801

Tunnus

UHA2014-010550

Sivua muokattu

08.12.2014