Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,30.11.2017

FAO/Kestävän kalatalouden ja kalanviljelyn kehittäminen

Kuvaus

FAO:n vuosina 2009 – 2017 toteuttamalle kalastussektorin kehittämishankkeelle on myönnetty 700.000 euron jatkorahoitus vuosille 2018 - 2019. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Kirgisian maatalousministeriön kanssa. Hankkeessa koulutetaan kalastussektorin toimijoita, edistetään alan tutkimusta ja hallintoa sekä kehitetään kalanjalostusta ja kalamarkkinointia. Hankkeen tavoitteena on edistää kestävää kalataloutta sekä vahvistaa oikeutta ruokaan, elinkeinoihin ja työmahdollisuuksiin erityisesti maaseudun köyhillä alueilla Kirgisiassa. Hankkeessa perustettuja kalankasvattajayhdistyksiä tuetaan kalatuotteiden, kalanpoikasten ja kalarehun jakeluketjujen perustamiseksi. Hankkeen hyödynsaajia ovat maatalousministeriön karja- ja kalatalousosasto ja kalankasvattajien yhdistykset perheineen. Myös maan väestö hyötyy taloudellisesti kannattavamman ja kestävän vesiviljelysektorin kehityksestä, työllisyyden kasvusta ja lisätuloista. Hankkeen tärkeimpiä saavutuksia ovat maatalousyliopistolle laadittu kalastussektorin opinto-ohjelma, kalankasvattajayhdistysten perustamat kalahautomot (4) ja pienimuotoiset kalarehun tuotantopisteet (3), sekä tieteellisen tutkimustoiminnan tukeminen. Lisäksi on huomattava, että projektikauden aikana Kirgisian kalatuotanto on kasvanut merkittävästi, laskelmien mukaan se on viisinkertaistunut viidessä vuodessa. Hankkeen jatkovaiheessa (2018-2019) tavoitteena on vahvistaa jo saavutettuja tuloksia ja näin varmistaa hankkeen kestävyys pitkällä aikavälillä. Toiminta keskittyy erityisesti perustettujen yhdistysten toiminnan tukemiseen. Jatkovaiheen päätavoitteet ovat: 1. Kalankasvatusyhdistysten kestävyyttä vahvistetaan parantamalla kalankasvattajien liiketoiminnan osaamista sekä ymmärrystä kokonaisvaltaisesta arvoketjusta 2.Yhdistysten jalostus- ja markkinointikapasiteettia sekä kalatuotteiden prosessointitaitoja vahvistetaan 3. Kalojen terveyden seurantamenetelmiä ja bioturvallisuutta kehitetään tuotannon varmistamiseksi 4. Maatalousministeriön karja- ja kalatalousosaston kapasiteettia vahvistetaan maan kalanviljelyn ja kalastuksen kehitysstrategian (2017-2025) täytäntöön panemiseksi.

Rahoituspäätös  30.11.2017

700 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kalataloustutkimus 20%
  • Kalatalouspolitiikka ja -hallinto 40%
  • Kalatalouden kehittäminen 40%

Rahoituskanava

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67302301

Tunnus

UHA2017-003853

Sivua muokattu

20.12.2017