Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.06.2017

Turkin pakolaisavun koordinaatioväline

Kuvaus

EU-Turkki -muuttoliikeyhteistyöjulkilausuman täytäntöön panemiseksi Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat perustaneet Turkin pakolaisavun koordinaatiovälineen. Tuen ensisijaisena tavoitteena on Syyriasta Turkkiin tulleiden pakolaisten välittömien humanitaaristen- ja kehitystarpeiden tyydyttäminen ruoka-avun, terveyspalveluiden ja koulutuksen muodossa. Tuloksena Turkin kantokyky pakolaistilanteen hallinnassa vahvistuu ja syyrialaispakolaisten elinolot paranevat ml. pääsy koulutukseen ja terveyspalveluihin. Kolmen miljardin euron kokonaistuesta yksi miljardi euroa rahoitetaan EU:n budjetista ja kaksi miljardia euroa EU:n jäsenmaiden budjeteista. Suomi on EU:n jäsenmaana velvollinen osallistumaan rahoitukseen 28,4 miljoonalla eurolla. EU:n jäsenmaana Suomi on velvollinen osallistumaan koordinaatiovälineen rahoitukseen 28,4 miljoonalla eurolla vuosina 2016-2019.

Rahoituspäätös  21.06.2017

19 989 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 33%
  • Perusterveydenhuolto 33%
  • Hätäapu, ruoka 34%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Euroopan unioni

Ota yhteyttä

eur-40

Rahoituskohteen numero

85501124

Tunnus

UHA2017-002507

Sivua muokattu

26.07.2017