Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.04.2012

Institutionaalinen yhteistyö Namibian opetusministeriön kapasiteetin vahvistamiseksi koulutuspolitiikan kehittämisessä

Kuvaus

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Namibian opetusministeriön välinen IKI-hanke on ensimmäinen kahdenvälinen ministeriötason opetusalan hanke Suomen ja Namibian välillä. Hanke täydentää osaltaan maiden välistä pitkäaikaista muuta opetusalan yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on Namibian koulutuspolitiikan ja strategioiden vahvistaminen erityisesti kolmella osa-alueella: 1) varhaiskasvatus ja esiopetus, 2) yleissivistävä peruskoulutus sekä 3) ammattikasvatus. Lisäksi hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota opettajien koulutukseen sekä opetusta koskevien sektoripolitiikkojen keskinäiseen johdonmukaisuuteen.

Rahoituspäätös  16.04.2012

438 824 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28115405

Tunnus

UHA2011-007713

Sivua muokattu

01.12.2015