Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.04.2013

YK:n kansainvälinen huumevalvontaohjelma UNDCP

Kuvaus

YK:n huumausaine- ja rikosasioidentoimisto (UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime) perustettiin vuonna 1997 yhdistämällä YK:n kansainvälinen huumausainevalvontaohjelma ja YK:n sihteeristön kriminaalipolitiikkaa hoitavan osasto.. UNODC:n toiminta kattaa laittoman huumausainekaupan ja kansainvälisen rikollisuuden torjunnan ohella mm. ihmiskaupan, salakuljetuksen, korruption ja terrorismin vastaisen toiminnan, oikeusvaltion kehittämisen, huumausaineita käyttävien henkilöiden ja vankien HIV/AIDS ennaltaehkäisyn ja hoidon, sekä vaihtoehtoisen kehityksen. Suomi on yksi UNODC:n päärahoittajista. Suomen yleisavustus kanavoidaan YK:n kansainvälisen huumevalvontaohjelman (UNDCP) kautta. Suomen yleisavustus vuonna 2012 oli 700 000 euroa. Suomi on profiloitunut erityisesti seuraavissa UNODC:n toimialaan kuuluvissa teemoissa: Huumeidenkäytön ennaltaehkäiseminen ja haittojen vähentäminen; huumausainelaboratorioiden laadunvalvonta; korruption vastainen työ, erityisesti korruption vastaisen yleissopimuksen vertaisarviointi; naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja torjunta kriminaalipolitiikan keinoin, ml. 1325-teema; ja kansalaisjärjestöjen roolin vahvistaminen.

Rahoituspäätös  26.04.2013

700 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Väestöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n huume- ja rikostoimisto

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89800104

Tunnus

UHA2013-001771

Sivua muokattu

06.09.2013