Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.10.2017

Omgalaji Women Empowerment Project (OWEP)

Kuvaus

Improve income and food security situation of women in Omgalaji area through capacity building and improved inputs. Parantaa naisten elinkeinomahdollisuuksia ja ruokaturvaa Omgalajin alueella kapasiteetinvahvistuksen ja parantuneen tuotanto-olosuhteiden avulla.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

Vet Care Association

Ota yhteyttä

kai

Rahoituskohteen numero

27805306

Tunnus

UHA2014-005159

Sivua muokattu

17.10.2017