Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.10.2013

UNRoD

Kuvaus

UNRoD:in tehtävänä on kerätä ja ylläpitää rekisteriä Israelin rakentaman muurin aiheuttamista vahingoista palestiinalaisille. Mandaattinsa täyttämiseksi UNRoD informoi palestiinalaisia heidän oikeudestaan esittää vahinkovaatimus muurin rakentamisen aiheuttamista vahingoista. UNRoD perustettiin vuonna 2007 YK:n yleiskokouksen päätöslauselmalla ES-10/17. Sen tehtävänä on kerätä ja ylläpitää rekisteriä Israelin rakentaman muurin aiheuttamista vahingoista palestiinalaisille. UNRoD informoi palestiinalaisia heidän oikeudestaan esittää vahinkovaatimus muurin rakentamisen aiheuttamista vahingoista. Tuen yleistavoitteena on tukea UNRoD:in kontaktikampanjaa ja vahinkovaatimusten keräämistä, jotta ihmiset ja julkiset instituutiot, joille muurin rakentaminen on aiheuttanut vahinkoa, ovat tietoisia siitä, että heillä on oikeus esittää vahinkovaatimus ja mahdollisuus tehdä se UNRoD:in kautta. UNRoD:in mandaatti kattaa kuitenkin vain vahinkojen rekisteröinnin. Suomi on tukenut UNRoD:ia vuonna 2009. Tukea suunnitellaan maksettavaksi myös 2013.

Rahoituspäätös  22.10.2013

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 50%
  • Ihmisoikeudet 25%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 25%

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85905801

Tunnus

UHA2011-006888

Sivua muokattu

14.11.2013