Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,06.05.2013

Itä-Afrikan poliittisen ja taloudellisen integraation vahvistaminen ( Tuki Itä-Afrikan yhteisölle)

Kuvaus

Suomen Itä-Afrikan yhteisön (EAC, East African Community) tuen tavoitteena on edistää alueen poliittista ja taloudellista integraatiota. Itä-Afrikan yhteisö on 130 miljoonan kansalaisen ja viiden valtion (Tansania, Kenia, Uganda, Burundi ja Ruanda) muodostama talousalue. Alueen talouskasvu luo hyvät edellytykset kaupalle ja investoinneille, mutta rakenteelliset ja logistiset haasteet ovat kuitenkin edelleen talouden kehityksen esteitä. Itä-Afrikan yhteisön EAC:n tavoitteena on luoda 1) tulliunioni, 2) yhteismarkkina-alue, 3) rahaunioni ja 4) poliittinen federaatio. Integraatioprosessissa on otettu kaksi merkittävää askelta: tulliunioni on astunut voimaan täysimääräisenä vuoden 2010 alusta ja yhteismarkkina-alueen protokolla on tullut voimaan kesällä 2010. Myös rahaunionin määrittelevän protokollan neuvottelut ovat pitkällä ja määrä saada päätökseen kevään 2013 loppuun mennessä. Integraatiokehitystä tukemalla Suomi haluaa edistää alueen maiden mahdollisuuksia hyötyä kansainvälisestä kaupasta, investoinneista sekä alueellisen rajakaupan kehittämisestä. Suomen tuki kanavoidaan EAC:n Kumppanuusrahaston (PF, Partnership Fund) kautta, mikä on avunantajien yhteisrahoitusmekanismi. EAC:n lisäksi Suomi myöntää tukea Trade Mark East Africalle (katso erillinen kuvaus).

Rahoituspäätös  06.05.2013

3 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kuljetuspolitiikka ja -hallinto 42%
  • Alueelliset kauppasopimukset (RTA) 52%
  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 6%

Rahoituskanava

East African Community

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28924119

Tunnus

UHA2013-001752

Sivua muokattu

16.09.2013