Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.12.2018

UN Women Naiset, rauha ja turvallisuus -ohjelma Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa - vaihe II

Kuvaus

UN Womenin hanke vahvistaa maiden kapasiteettia YK:n naiset, rauha ja turvallisuus 1325-päätöslauselman toimeenpanemiseksi sekä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi konfliktitilanteissa. Institutionaalisella tasolla hanke tukee neljän kansallisen (Tunisia, Jordania, Libanon ja Irak) toimintaohjelman sekä Arabiliiton alueellisen toimintaohjelman tehokasta resursointia, monitorointia ja toimeenpanoa. Yhteisöllisellä tasolla hanke keskittyy väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumiseen ja yhteisöllisen yhteenkuuluvuuden ja luottamuksen rakentamiseen. Yksilötasolla 12 000:lle konfliktista kärsineelle naiselle ja tytölle tarjotaan suojapalveluita. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,9 miljoonaa euroa vuosina 2019-2021. Hankkeen ensimmäinen vaiheen aikana (2016-2018) on saavutettu selkeitä tuloksia. Sekä Jordanian että Tunisian ensimmäiset 1325-toimintaohjelmat on julkistettu ja Libanonin toimenpideohjelman laadinta on loppusuoralla. Irakia tuettiin sen 1325-ohjelman toimeenpanossa erityisesti tarjoamalla suojapalveluja konfliktista kärsineille naisille ja Arabiliiton toimintasuunnitelmaan kehitettiin monitorointi- ja raportointijärjestelmä. Nämä ovat suuria saavutuksia alueella, jossa vain yhdellä maalla oli 1325-toimintaohjelma hankkeen alkaessa.

Rahoituspäätös  13.12.2018

3 900 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 70%
  • Osallistuminen kansainvälisiin rauhanturvaoperaatioihin 30%

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

89892895

Tunnus

UHA2018-007514

Sivua muokattu

17.10.2019