Inst for European Env Policy: Kiertotalous, kauppa ja kehitys
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.09.2019

Inst for European Env Policy: Kiertotalous, kauppa ja kehitys

Kuvaus

Hankkeen strategisena tavoitteena on edistää kehitysmaiden kestävää taloudellista kehitystä lisäämällä mahdollisuuksia hyötyä EU:n kiertotalouspolitiikasta sen kauppaulottuvuuden kautta sekä ehkäistä mahdollisia riskejä. Hiilineutraali, resurssiviisas kiertotalous edistää Pariisin ilmastosopimuksen sekä Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa. Suomi on kiertotalouden edelläkävijämaita, ja EU on hyväksynyt kattavan kiertotaloussäädöspaketin. Globaali kiertotaloussiirtymä tarjoaa potentiaalisesti merkittäviä myönteisiä vaikutuksia kehitysmaille. Kehitysmaat voivat integroitua kestäviin globaaleihin arvoketjuihin ja tuoda samanaikaisesti omia kiertotalousratkaisujaan kansainvälisille markkinoille. EU:n ja Suomen kiertotalouspolitiikka voivat avata uusia kehitys- ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitysmaille kaupan ja kauppapolitiikan kautta. Kiertotaloussiirtymä ja kiertotalousratkaisut tuottavat uusia, ihmisarvoisia työpaikkoja sekä edistävät korkeamman lisäarvon työpaikkojen syntymistä. Näitä mahdollisuuksia on syytä kartoittaa ja edistää. Samanaikaisesti tulisi myös identifioida niitä riskejä, joita aiheeseen liittyy. Hanke toimii strategisena kasvualustana tuottamalla uudesta aiheesta taustapaperin, järjestämällä teknisen työpajan Helsingissä Maailman kiertotalousfoorumin yhteydessä (World Circular Economy Forum, WCEF2019) sekä järjestämällä Brysselissä kauppa ja kiertotalous -seminaarin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana. Hankkeen toteuttajana toimii Institute for European Environmental Policy (IEEP), joka on Brysselissä toimiva, vankka ja luotettava ajatushautomo. Hanke toteutetaan vuoden 2019 aikana. TUO-10 esittää hankkeeseen EUR 50 000, joka käytetään IEEP:n tuottamaan taustapaperiin, tekniseen työpajaan ja Brysselissä järjestämään seminaariin. Hanke toteutetaan suorahankintana.

Rahoituspäätös  22.09.2019

50 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 60%
  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 40%

Tuen tyyppi

Muu tekninen apu

Rahoituskanava

Institute for European Environmental Policy

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89893001

Tunnus

UHA2019-006028

Sivua muokattu

25.09.2019