Yli 5 000 nuorta hankki teknologiataitoja ja markkinaosaamista Etiopiassa ja Ugandassa

Oppimiensa taitojen avulla nuoret saavat myös itsevarmuutta ja valmiuksia hakea töitä tai perustaa oma yritys. Arviolta 15 prosenttia ohjelman käyneistä perustaa oman pienyrityksen.

Ugandalaiset nuoret käyttävät kannettavia tietokoneita.
Nuoria Smartup Factory -keskuksella Ugandassa. Kuva: Plan

Planin innovaatiotyöpajoissa nuoret oppivat lisäksi muun muassa palvelumuotoilua, yrittäjyyttä, tietotekniikan perusteita, käsityötaitoja, viljelytekniikoita ja valokuvausta. 

Planin SmartUp Factory -innovaatiokeskuksien yksi merkittävimmistä saavutuksista on ollut se, että ne tarjoavat tytöille ja nuorille naisille turvallisen paikan luoda verkostoja ja oppia. Sekä Ugandassa että Etiopiassa tytöt myös kertoivat saaneensa lisää itseluottamusta ja oppineensa arvostamaan itseään. Lisäksi keskuksissa on vahvistettu nuorten naisten osallisuutta järjestämällä heille johtajakoulutuksia ja tarjoamalla heille johtajapaikkoja innovaatiokeskuksista. 

Tausta

Ugandassa ja Etiopiassa nuorena raskaaksi tulleet tai naimisiin joutuneet tytöt joutuvat usein keskeyttämään koulunkäyntinsä, jolloin he jäävät vaille koulutusta. Planin SmartUp Factory -keskuksissa he voivat oppia ja hankkia taitoja, joilla he voivat elättää itsensä. Koulutus on nuorille maksuton, ja nuoret äidit voivat myös tuoda pienet lapsensa mukaan keskuksiin.  

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomen ulkoministeriön ja Planin lahjoittajien tuella Plan on perustanut yhteensä 13 SmartUp Factory -innovaatiokeskusta. Niistä 10 on Ugandassa ja 3 Etiopiassa.  

SmartUpit perustettiin osana Plan International Suomen My Body. My Future. -kehitysohjelmaa. Nelivuotisen ohjelman (2018–2021) aikana yhteensä 5 650 nuorta (3 580 tyttöä ja nuorta naista sekä 2 070 poikaa ja nuorta miestä) osallistui SmartUpien neljä kuukautta kestävään koulutusohjelmaan.