Yli 2 miljoonaa työpaikkaa kehittyviin maihin

Suomen tuella on luotu tai tuettu vuosina 2019-2021 yksityissektorin työpaikkoja erityisesti naisille ja nuorille sekä parannettu työpaikkojen laatua, jotta ne olisivat ihmisarvoisia ja entistä tuottavampia.

Ihmisarvoiset työpaikat turvaavat toimeentulon ja mahdollistavat ihmisille elämän omilla asuinseuduillaan. Samalla ne luovat kestävää talouskehitystä ja vakaita yhteiskuntia. 

 

 

Tausta

Kehittyvien maiden yksityinen sektori on avainasemassa uusien työpaikkojen, elinkeinojen ja toimeentulon luomisessa sekä köyhien ihmisten tarpeisiin suunnattujen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Vahva, vastuullinen ja innovatiivinen yksityissektori tukee kestävää talouskehitystä ja yhteiskunnan vakautta.   

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Kehittyvien maiden talouden ja työn tukeminen on yksi Suomen kehityspolitiikan painopisteistä. Suomi tukee työllisyyttä eri yhteistyömuotojen kautta.