Vuoropuhelulla rakennetaan moniäänistä päätöksentekoa Libyassa

Huomattava määrä libyalaisia puolueita on sitoutunut moniarvoiseen ja demokraattiseen järjestelmään. Osallistava päätöksenteko lisää yhteisymmärrystä ja auttaa libyalaisia rakentamaan rauhanomaista tulevaisuutta.

Kuusi eri libyalaisia puolueita edustavaa henkilöä kokouspöydän ääressä.
Merkittävä määrä libyalaisia puolueita on allekirjoittanut yhteiset poliittiset periaatteet. Vuonna 2017 puolueet tapasivat Tunisiassa. Kuva: Riku Isohella

Fezzanin alueella Lounais-Libyassa CMI pyrkii myös kasvattamaan naisten, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja heimojen roolia paikallisessa ja kansallisessa konfliktinratkaisutyössä. 

Tausta

Muammar Gaddafin hallinto kaatui vuonna 2011. Libyalaisten ryhmittymien erimielisyydet ja ulkovaltojen yhä kasvava rooli maan politiikassa ja aseellisissa konflikteissa ovat johtaneet epäluottamuksen ja väkivallan kierteeseen. Pitkällä tähtäimellä kestävä rauha ei ole mahdollinen ilman yhteiskunnan laajaa osallistumista päätöksentekoon. Libyan kestävä kehitys on tärkeää Pohjois-Afrikalle, Sahelille ja Välimeren alueelle. Se hyödyttää myös suomalaisia ehkäisemällä muiden muassa terrorismia ja siirtolaisuutta. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomen ulkoministeriö tuki CMI:n dialogityötä Libyassa 357 158 eurolla vuonna 2020.