Vanhemmat tukevat lastensa hyvinvointia Sambiassa

Pelastakaa Lasten Hyvän vanhemmuuden valmennuksissa vanhemmat oppivat ymmärtämään lasten koulutuksen ja ravitsemuksen tärkeyttä sekä katkaisemaan sukupolvilta toisille periytyvää kuritusväkivaltaa.

Nuori sambialainen hymyilevä nainen nostaa käsillään pientä lasta ilmaan.
Chileshe, 19, osallistui hyvän vanhemmuuden valmennukseen yhdessä äitinsä kanssa. Äiti oli käyttänyt kuritusväkivaltaa Chilesheä kasvattaessaan, mutta nyt hän sekä Chileshe ymmärtävät, että tämä on lapsen kehityksen kannalta erittäin haitallista. Nykyään Chileshe soveltaa oppimiaan taitoja 1-vuotiaan tyttärensä kasvatuksessa. Kuva: Malama Mwila / Save the Children

Koulutuksiin on osallistunut 451 nais- ja 120 mieshuoltajaa. He ovat saaneet tietoa lasten koulutuksen ja ravitsemuksen lisäksi erilaisista keinoista ratkaista konfliktitilanteita. 

Valmennukset ovat parantaneet vanhempien ja lasten keskinäistä vuorovaikutusta sekä vahvistaneet yhteisöjen omien ja virallisten lastensuojelujärjestelmien toimivuutta ja yhteistyötä. 

Tausta

Sambiassa kuritusväkivaltaa pidetään sallittuna tapana rangaista lapsia, eikä tyttöjen koulutusta arvosteta. Lasten kasvatusmenetelmät periytyvät vanhemmilta lapsille. Siksi vanhemmat ovat tärkeässä roolissa katkaisemassa perinteitä ja edistämässä lasten oikeuksia. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Pelastakaa Lapset on yhdessä paikallisen Luapula-säätiön kanssa kehittänyt Sambian lastensuojelujärjestelmää Sungeni Bwino Abana -hankkeessa. Vuonna 2020 Suomen ulkoministeriö tuki hanketta 143 136 eurolla.