Vammaiset ihmiset saavat tarvitsemansa tuen kriisien keskellä

Toukokuussa 2016 Maailman humanitaarisessa huippukokouksessa hyväksyttiin julistus vammaisten ihmisten asemasta humanitaarisissa kriisitilanteissa. Laiminlyöty aihe on saanut huomiota ja näkyvyyttä.

Julistuksessa YK:n keskeiset humanitaariset järjestöt päättivät tehostaa vammaistyötään. YK:n pääsihteeri nosti aloitteen yhdeksi kokouksen tärkeimmistä saavutuksista.  

Tausta

Vammaisia ihmisiä menehtyy luonnononnettomuuksissa ja konflikteissa arviolta neljä kertaa enemmän kuin ei-vammaisia. Vammaisilla naisilla ja tytöillä on erityisen korkea riski joutua seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön sekä moniperustaisen syrjinnän uhreiksi. 

Aiemmin vammaisten ihmisten asemaan on humanitaarisessa työssä kiinnitetty vain vähän huomiota. Kriisitilanteissa he eivät ole saaneet tietoa, apua eivätkä tarvitsemiaan palveluita. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomella oli keskeinen rooli Maailman humanitaarisen huippukokouksen valmistelussa ja julistuksen hyväksymisessä.  

Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen on Suomen ihmisoikeuspolitiikan ja kehityspolitiikan keskeinen tavoite. Suomelle on tärkeää, että haavoittuvat ryhmät huomioidaan humanitaarisessa toiminnassa. Se rahoittaa monia vammaisten ihmisten oikeuksia edistäviä YK- ja kansalaisjärjestöhankkeita.