Uusia keräilysuojelualueita Brasilian Amazonialle

Keräilysuojelualueilla metsät ja muut luonnonvarat ovat suojeltuja, mutta alueiden perinteisillä asukkailla on rajattuja oikeuksia uusiutuvien keräilytuotteiden kestävään käyttöön.

Vene kulkee jokea pitkin. Kuvassa näkyy veneen keula, jossa istuu mies selkä kameraan päin. Mies katsoo eteenpäin, veneen kulkusuuntaan.
Venematka Medio Juruán keräilysuojelualueelle Brasilian Amazonasin osavaltiossa. Kuva: Kirsi Chavda / Siemenpuu

Brasilian Keräilijäväestön kansallinen liitto CNS on Siemenpuu-säätiön tukemana vahvistanut Amazonian keräilijäyhteisöjen järjestäytymistä sekä tehnyt niitä koskevaa vaikuttamistyötä maan hallitusten, parlamentin ja viranomaisten suuntaan. Keräilysuojelualueita CNS on perustanut yhteistyössä ympäristöviranomaisten ja paikallisyhteisöjen kanssa.  

Siemenpuun 15-vuotisen tuen mahdollistamien suojelualueiden määrää on haastavaa arvioida tilastotiedon hajanaisuuden vuoksi, mutta esimerkiksi vuonna 2018 Amazonialle perustettiin neljä uutta suojelualueita ja yhtä laajennettiin. Niiden pinta-ala on 1,02 miljoonaa hehtaaria ja alueista hyötyy 13 600 keräilijäperhettä.  

Tausta

Sademetsien kuminkerääjät olivat aiemmin Brasilian Amazonian huono-osaisinta väkeä vailla perustavia kansalaisoikeuksia. CNS (Conselho Nacional das Populações Extrativistas) on Chico Mendesin johdolla vuonna 1985 perustettu kansanliike ja paikallisten järjestöjen kattoliike kuminkerääjien ja muiden keräilijäväestöjen oikeuksien turvaamiseksi. Nykyään CNS:n työ keskittyy saavutettujen suojelualueiden puolustamiseen, sillä viime vuosina viranomaiset ovat vesittäneet Amazonian suojelua ja suhtautuneet jopa vihamielisesti yhteisölliseen metsiensuojeluun. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Siemenpuu-säätiö rahoitti Suomen ulkoministeriön tuella CNS:n järjestäytymistä, kapasiteetin vahvistamista ja vaikuttamistyötä vuosina 2006-2021 yhteensä noin 355 000 eurolla.