Tavarat ylittävät rajat entistä sujuvammin Itä-Afrikassa

Suomen tukema Trade Mark East Africa -järjestö vähensi seitsemässä vuodessa kaupankäynnin kuluja 30 prosentilla. Keniassa Mombasan satamassa tavaraliikenne kulkee puolet nopeammin kuin aikaisemmin.

Mombasan satama Keniassa. Kuva: Juho Paavola

Kohentunut logistiikka palvelee koko Itä-Afrikkaa, sillä monet sisävaltiot ovat riippuvaisia Mombasan lisäksi Dar es Salaamin satamasta Tansaniassa. Lisäksi maiden välinen tavaraliikenne on vauhdittunut, kun rajoille rakennetuilla yhden pysäkin asemilla viranomaismuodollisuudet hoituvat naapurimaiden yhteistyönä. Tämä helpottaa myös rajaseutujen pienyrittäjien kaupankäyntiä naapurimaissa. 

Tausta

Itä-Afrikan maiden talouskasvu lisää liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia. Rakenteelliset ja logistiset esteet haittaavat kuitenkin kehitystä. Esimerkiksi kuljetuskustannukset ovat 60–70 prosenttia korkeammat kuin Euroopan unionin alueella. 

 

Trade Mark East Africa (TMEA) on vuonna 2011 perustettu kansainvälinen Aid for Trade -järjestö, jonka tavoite on helpottaa alueen maiden markkinoillepääsyä, kehittää liiketoimintaympäristöä ja parantaa tuotteiden kilpailukykyä. Se on muiden muassa kehittänyt paikallista kauppalainsäädäntöä ja standardisointia. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomi on tukenut TMEA:a vuodesta 2011. Vuosina 2021–2024 tuki on 10,5 miljoonaa euroa.