Sukupuolen huomioon ottavat rauhanvälitysohjeet käyttöön YK:ssa

Rauhanvälitysjärjestö CMI laati ohjeistukset yhdessä YK:n poliittisen ja rauhanrakennusosaston ja Oslon rauhantutkimusinstituutin kanssa. Naisten huomioiminen parantaa rauhansopimusten laatua.

Neljä jemeniläistä naista keskustelevat ringissä.
Jemeniläiset naiset kokoontuivat vuonna 2019 Addis Abebassa Etiopiassa keskustelemaan siitä, miten he voisivat edistää rauhaa. Kuva: CMI

CMI:n työ on kasvattanut tietoisuutta naisten osallistamisen tärkeydestä rauhanprosesseissa ja tarjonnut osallistamiseen konkreettisia työkaluja. CMI on muun muassa kouluttanut YK:n ja Euroopan unionin korkeita virkamiehiä rauhanvälitykseen, joka ottaa huomioon sukupuolen vaikutukset mahdollisuuksiin osallistua, vaikuttaa ja saada suojelua konfliktin aikana ja sen jälkeen. CMI oli myös järjestämässä alueellisten naisrauhanvälittäjäverkostojen Globaaliallianssin vuosikokousta vuonna 2020. Kokouksen työpajatyöskentelyyn osallistui yli 200 naisrauhanvälittäjää kaikilta mantereilta.   

Tausta

Naiset ovat suurin ryhmä, joka kärsii aseellisten konfliktien vaikutuksista. Silti heidät suljetaan järjestelmällisesti pois rauhanpöydistä. Rauhanvälittäjät ja muut rauhanprosesseja tukevat tahot usein sitoutuvat edistämään naisten asemaa periaatteen tasolla, mutta tarvitsevat tukea ja keinoja sitoumuksen toimeenpanoon.  

Naisten ja heidän näkökulmiensa huomioiminen rauhanteossa on tärkeää tasa-arvon ja rauhanprosessien laadun näkökulmasta. Naisten osallistuminen rauhanprosessiin parantaa kestävän ja oikeudenmukaisemman rauhan mahdollisuuksia.   

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomen ulkoministeriö tuki CMI:n työtä sukupuolisensitiivisen rauhanvälityksen vahvistamiseksi 186 809 eurolla vuonna 2020.  

Riippumattomat arvioitsijat ovat todentaneet hankkeen myönteisen vaikutuksen kansainvälisten rauhanvälitystoimijoiden osaamiseen ja rauhanvälitystoimintaan laajemminkin.