Somalimaassa pitkäjänteinen asennetyö säästää yhä useamman tytön silpomiselta

Vuoden 2021 aikana Solidaarisuuden järjestämän koulutuksen ansiosta yhteensä 29 000 ihmistä Itä-Afrikassa sai tietoa silpomisen haitoista.

Somalimaalainen Rahma Muhammed hymyilee
Solidaarisuuden tavoitteena on lopettaa tyttöjen silpomisperinne rakentamalla pysyvää asennemuutosta. Kuva: Nyasha Kadandara

Solidaarisuuden tekemä sukuelinten silpomisen vastainen työ perustuu aktiiviseen kansalaisuuteen sekä tiiviiseen yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteisöstä käsin lähtevän asennemuutoksen on havaittu olevan kaikista tehokkainta silpomisperinteen lopettamisessa. 

Somalimaassa Togdheerin alueella, kahdessakymmenessä eri maaseutu- ja pakolaiskylässä naiset valitsivat keskuudestaan viisi edustajaa sadan naisen silpomisen vastaiseen komiteaan. Sen jäsenet saivat tietoa silpomisesta ja yhteisöllisistä koulutusmenetelmistä.  

Komitean jäsenet jalkautuivat ovelta ovelle kertomaan silpomisen vaaroista ja perheet oppivat kysymään heiltä neuvoa pohtiessaan jatkaako vai luopuako silpomisperinteestä. Monen tytön on raportoitu pelastuneen keskustelujen ansiosta etenkin vaarallisimmalta faraoniselta silpomiselta. Komitean jäsenet järjestivät vuosittain useita satoja tilaisuuksia, kuten mielenosoituksen, jossa vaadittiin silpomisen kriminalisointia.  

Tausta

Somalimaa on vuonna 1991 Somaliasta irrottautunut hallinnollinen alue, jota ei ole kansainvälisesti tunnustettu omaksi valtiokseen. Silpomisperinne elää edelleen hyvin vahvana Somalimaassa. Arvioiden mukaan jopa 98 prosenttia tytöistä joutuu silpomisen uhriksi 6–9-vuotiaina. Solidaarisuus on toiminut Somalimaassa vuodesta 2000 lähtien, painottaen toiminnassaan erityisesti silpomisen ja sukupuolittuneen väkivallan vastaista työtä.