Seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet säilyivät YK:n väestörahaston työn keskiössä

Vuonna 2017 Suomi vaikutti eri yhteyksissä yhdessä samanmielisten maiden kanssa siihen, että UNFPAn vuosien 2018–2021 strategisessa suunnitelmassa viitattiin SRHR-oikeuksiin ainakin 15 kohdassa.

Ehkäisyvälineiden esittelyä Mosambikissa. Kuva: Johanna Karanko

Tulos oli merkittävä, koska monet valtiot halusivat häivyttää maininnat seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista ja siten rajata UNFPAn toimintamahdollisuuksia. 

Tausta

Joka vuosi miljoonat naiset vaarantavat henkensä ja terveytensä, koska he eivät saa päättää kehostaan eivätkä saa riittäviä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita kotimaassaan. Viime vuosikymmenen aikana SRHR-oikeuksien edistäminen on vaikeutunut, koska niitä vastustavien vanhoillisten valtioiden vaikutusvalta on vahvistunut kansainvälisillä foorumeilla. 

YK:n väestörahasto UNFPA on keskeisin toimija, joka edistää seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien ja -palveluiden saatavuutta globaalisti. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomi on yksi UNFPAn suurimmista rahoittajista.