Puolueiden naisjärjestöt keskustelevat aktiivisesti Sambiassa

Puoluerajat ylittävät dialogifoorumit vahvistavat monipuolueyhteistyötä ja luovat luottamuksellista ilmapiiriä. Niihin kuuluvat naiset ovat edenneet poliittisella urallaan ja saaneet vastuutehtäviä puolueissaan.

Naisten kansallinen dialogifoorumi vuonna 2022. Kuva: Zambia National Women’s Lobby

Demo Finlandin tuella naisten kansallinen dialogifoorumi sekä kolmen piirikunnan paikalliset foorumit ovat tarjonneet keskustelulle neutraalin tilan, mikä on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vähentänyt ennakkoluuloja muiden puolueiden edustajia kohtaan. 

Tausta

Sambiassa vain 15 prosenttia kansanedustajista on naisia. Kunnallisessa päätöksenteossa osuus on sitäkin pienempi. Sambia on ollut monipuoluedemokratia vuodesta 1991, mutta vallassa on vain yksi puolue kerrallaan. Naisten poliittista osallistumista hankaloittavat muiden muassa patriarkaaliset asenteet, häirinnän ja vaaliväkivallan uhka, koulutusvaatimukset ja korkeat ehdokasmaksut. Valta- ja oppositiopuolueiden välit kiristyivät ennen elokuun 2021 vaaleja, ja demokraattinen tila kaventui. Puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä naiset kykenivät tehokkaasti edistämään naisille tärkeitä asioita.  

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Demo Finland on yhdessä Zambia National Women’s Lobbyn (ZNWL) kanssa tukenut naisten roolia etenkin paikallistason politiikassa vuodesta 2013.