Myanmarissa laskettiin asukkaat

Tilastot väestön ikä- ja sukupuolijakaumasta, terveydentilasta, koulutuksesta ja elinkeinoista helpottavat julkisten palveluiden suunnittelua. Tieto sähkön, veden ja matkapuhelinten saatavuudesta suuntaa palveluita tarvitseville.

Kuva: Hanna Öunap

Lisäksi väestötiedot hyödyttävät tutkimusta, investointeja, markkinoita, mielipidemittauksia ja vaalien läpinäkyvyyttä. 

Tausta

Pitkän sisällissodan jälkeen Myanmarissa järjestettiin vuonna 2014 ensimmäinen väestönlaskenta 30 vuoteen. Aiemmin Myanmarin väkiluvuksi arvioitiin 60 miljoonaa, mutta väestönlaskennassa luku tarkentui 51,4 miljoonaan. Tiedonkeruun suoritti 120 000 väestönlaskijaa 12 päivässä. Väestönlaskennan tavoite oli parantaa myanmarilaisten elinoloja. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomi tuki YK:n väestörahaston UNFPAn hanketta Myanmarissa 3,42 miljoonalla eurolla vuosina 2014–2016.