Mosambikin hirmumyrskyjen uhrit saivat nopeasti hätäapua

Keväällä 2019 Maailman ruokaohjelma WFP toimitti ruoka-apua 2,3 miljoonalle ihmiselle. Järjestö tuki myös Mosambikin viranomaisia ja toimitti uhreille vettä, telttoja, huopia ja muita perustarvikkeita.

Tausta

Kaksi perättäistä hirmumyrskyä aiheutti valtavaa tuhoa ja ajoi miljoonat ihmiset kodeistaan Mosambikissa keväällä 2019.  

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Suomi tukee WFP:n työtä sekä kohdistetulla että joustavalla rahoituksella. Vuonna 2019 summa oli kahdeksan ja vuonna 2020 kymmenen miljoonaa euroa. 


Kohdistettu rahoitus suunnataan lahjoittajan päättämään kohteeseen, kuten tiettyyn maahan tai kriisiin. Joustavaa rahoitusta ei ole korvamerkitty tiettyyn tarkoitukseen, jolloin WFP voi kohdentaa lahjoituksen operaatioon, jossa avun tarve on suurin. Joustavalla rahoituksella WFP voi vastata nopeasti luonnonkatastrofeihin ja muihin yllättäviin kriisitilanteisiin, taata operaatioiden jatkuvuuden unohdetuissa kriiseissä ja investoida ennaltaehkäisevään työhön.