Maa- ja metsäoikeudet 18 000 adivasiperheelle ja sadoille yhteisöille Intiassa

Intialaiset kansalaisjärjestöt toimivat Intian alkuperäiskansojen eli adivasien laillisten metsäoikeuksien ja maarekisteröintien saamiseksi, osana laajempaa työtä oikeuksien ja kulttuurisen elinvoimaisuuden puolesta.

Jenu Kuraban kylän ja yhteisömetsien kartta Intian Karnatakass
Jenu Kuraban kylän ja yhteisömetsien kartta Intian Karnatakassa. Kuva: Timo Kuronen / Siemenpuu

Siemenpuu-säätiö tuki vuosina 2016-19 lähes 20:tä järjestöhanketta kuuden Intian osavaltion alueella. Työn tuloksena lähes 18 000 adivasiperhettä sai rekisteröityä lailliset oikeudet maapalstoihinsa (noin 230 km2 alueelle) ja 575 kyläyhteisöä sai oikeudet yhteisten metsäalueidensa (yhteensä yli 2900 km2) hallintaan. 685 kyläyhteisöä laati mailleen kestävän metsienhoidon suunnitelman. 

Intialaisjärjestöt vaikuttavat viranomaisiin ja suureen yleisöön metsälain toimeenpanon puolesta. Ne tukevat yhteisöjä hakuprosesseissa, metsienhoidon suunnitelmien ja biokulttuuristen pöytäkirjojen laadinnassa sekä perinteisten elinkeinojen ja perinneparantajien osaamisen elvyttämisessä. 

Tausta

Intian alkuperäiskansat eli adivasit ovat joutuneet elämään vailla tunnustettuja ja virallisesti rekisteröityjä oikeuksia asuinpaikkoihinsa, peltoihinsa ja metsiinsä. Intian itsenäistymisen jälkeen vähintään 30 miljoonaa adivasia on joutunut häädetyiksi pois omilta asuinalueiltaan. 

Vuonna 2006 Intiassa astui voimaan metsäoikeuslaki ”The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act”, jonka lähtökohtana oli korjata adivasien kokema historiallinen vääryys. Metsäoikeuslain toimeenpano on kuitenkin edennyt varsin vaatimattomasti muun muassa puutteellisten resurssien ja metsäviranomaisten nihkeyden vuoksi. Kansalaisjärjestöjen tuki on ollut keskeisen tärkeää: ne ovat tiedottaneet lain toimeenpanosta, kääntäneet hakulomakkeita paikallisille kielille sekä kouluttaneet sekä hakijoita että toimeenpanevia virkamiehiä. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Siemenpuu-säätiö rahoitti adivasien maa- ja metsäoikeuksiin liittyvää työtä Suomen ulkoministeriön tuella 2016-2019 yhteensä noin 545 000 eurolla. Siemenpuun yhteistyö adivasijärjestöjen kanssa alkoi vuonna 2006.