Luku- ja kielitaito vahvistaa pakolaisten oikeuksien toteutumista

Suomen Pakolaisavun koulutukset Itä-Afrikassa ovat vahvistaneet tuhansien ihmisten kykyä vastata pakolaisuuden haasteisiin, kasvattaneet omavaraisuutta sekä parantaneet elämän laatua.

Kaksi naista istuu pöydän ääressä opiskelemassa.
Englannintunti Adjumani-pakolaisleirillä. Kuva: Elli-Alina Hiilamo

Suomen Pakolaisapu on järjestänyt lukutaidon ja englannin kielen koulutuksia nuorille ja aikuisille Itä-Afrikassa yli 20 vuoden ajan. Viime vuosina koulutuksiin on osallistunut noin 10 000 ihmistä vuosittain Ugandassa sekä Etiopiassa. 

Kurssien ohjaajat ovat oman yhteisönsä valitsemia. Pakolaisapu on kouluttanut heidät tehtävään. Tästä syntyvä luottamus on tärkeä osa ohjaajien ja opiskelijoiden välistä suhdetta sekä koulutusten vaikuttavuutta. 

Tausta

Luku- ja kielitaidottomuus korostuvat pakolaisilla Ugandassa sekä Etiopiassa. Valtaosa pakolaisista on naisia, ja heistä yli puolet on lukutaidottomia. Luku- ja kielitaidottomuus altistaa huijauksille, oikeuksien riistolle ja kyvyttömyydelle toimia viranomaisten kanssa sekä aiheuttaa häpeää. Erityisesti sodat pakolaisten lähtömaissa, haluttomuus kouluttaa tyttöjä, taloudelliset syyt sekä heikko infrastruktuuri vaikeuttavat koulutuksen hankkimista. 

Suomen kehitysyhteistyön vaikutus

Ulkoministeriö on tukenut Pakolaisavun Functional Adult Literacy- ja English For Adults -koulutuksia yhteensä 1 214 650 eurolla vuonna 2022 Ugandassa ja Etiopiassa.